Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych Eko Niedaleko Gospodarstwo Ekologiczne Agnieszka Kowalik, Piaski 2, 05-520 Konstancin-Jeziorna, NIP 125 119 99 79 adres e-mail: ekoniedaleko@gmail.com

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) realizacji i obsługi zamówień Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
c) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
d) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
e) udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
f) rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
g) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, kontrahenci Eko Niedaleko Gospodarstwo Ekologiczne Agnieszka Kowalik, podmioty świadczące usługi rachunkowe, firmy kurierskie.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Eko Niedaleko Gospodarstwo Ekologiczne Agnieszka Kowalik, przez czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO.
b) prawo do sprostowania danych osobowych, gdy są błędne lub nieaktualne- art. 16 RODO.,
c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo to nie zostanie zrealizowane, gdy dane osobowe przetwarzane są w związku z wywiązywaniem się administratora z obowiązku wynikającego z prawa- art. 17 RODO.
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO.
e) prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO

8. Z uprawnień opisanych w pkt. 7 osoba, której dane dotyczą może skorzystać poprzez złożenie dyspozycji odpowiedniego żądania na piśmie w siedzibie Administratora lub telefonicznie na adres wskazany w pkt. 1 klauzuli.

9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl